Kategorisiz Tüp Bebek

Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen faktörler

polikistik-over-sendromuOp. Dr. Serdar Koç Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen faktörler hakkında bilgi verdi.

Çiftler doğal olarak ve diğer üreme yöntemleriyle çocuk sahibi olamadığında, tüp bebek tedavisiyle bebek sahibi olmayı isterler. Eğer uygun koşullar sağlanırsa, tüp bebekte başarı oranı yükseltilebilir. Çocuk sahibi olamamış çiftlerde en fazla başarı bu üreme yönteminde elde edilmektedir. Ancak başarının arttırılması için, bazı unsurların birlikte olmasında fayda vardır. Tüp bebekte başarıyı etkileyecek faktörlerin başında kadının yaşı gelmektedir. Kadının tüp bebek tedavisi sırasında sağlıklı ve genç olması, bunun yumurta rezervini etkilemesi, yumurta hücrelerinin kaliteli olması başarı oranını arttıran önemli faktörlerdir. Buna rağmen bazı kadınlar genç yaşta olmasına rağmen yumurta rezervlerinde azalma olabilir.

Tüp bebek tedavisi sırasında uzmanlara göre kadında en az 5 adet ya da daha fazla sayıda yumurta hücresi elde edilebilmelidir. Normalde kadınlar ay içinde ortalama 1 adet yumurta üretilir. Genç yaşta sağlıklı kadınlarda bu miktar tedavide 20-30 tane olabilir. Bu sayede tüp bebekte sağlıklı yumurtalar daha rahat seçilebilir ve tedavinin başarısı arttırılabilir. Bunun dışındaki faktörlerin içinde çiftlerin tedavide yaşadığı stres, tedavinin uygulanacağı tüp bebek merkezinin seçimi, çiftlerin bu tedavide gösterdiği sabır, tedavinin sonucuyla ilgili olumlu inançları, beklentileri tüp bebek tedavisinin başarısını direkt olarak etkileyebilir. Eşler her açıdan tüp bebek tedavisine kendilerini hazırlamalıdır.

Tüp bebek tedavisinde çiftlerdeki stresin azaltılması başarıyı etkiler mi?

Kadınlar açısından tüp bebek tedavisi sırasında tüplerdeki işlevsel bozukluklarda tedavinin başarısı olumsuz şekilde etkilenir. Bunun yanı sıra kadınlarda yumurtlamayı etkileyen, gebe kalmalarını engelleyen en önemli unsurlardan birisi de stresin olmasıdır. Tedavinin başarılı bir şekilde yapılması ve bu tedaviyle gebeliğin elde edilebilmesi için, kadının stresten uzak olması gerekir. Bu kadının eşi içinde geçerlidir. Tüp bebek tedavisinde eşlerin yaşadığı stresin en önemli sebebi üzerlerindeki aile baskısı ile çiftlerin kendi arasında birbiriyle uyumsuz olması gelmektedir. Bu nedenle tüp bebek tedavisine başlamadan önce çiftlerle birlikte ailenin de tedavi hakkında bilinçlendirilmesi, tedavinin aşamalarında yaşanabilecek sorunların önüne geçecektir. Tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olmayı düşünen çiftlerin, daha önceden tedavinin aşamaları hakkında bilgilendirilmesi stresin önüne geçebilir. Bu yüzden tedaviyi uygulayacak olan doktorla çiftlerin kuracakları iletişim oldukça önemlidir.

Tüp bebek tedavisinde çiftlerde gebe kalma olasılığını yani başarıyı arttıran uygulamalar nelerdir?

  • Tüp bebek tedavisi olmak isteyen çiftler birbirine karşı anlayışlı olmalı ve alınacak her kararda uyumlu bir ilişki içinde olmaları gerekir.
  • Kadın tedaviden önce ve tedavi sırasında yoga ve meditasyon yaparak tedaviye destek olmalıdır
  • Çiftler tedavinin başarısını arttırmak için psikolojik destek alabilirler
  • Çiftlerin hafif egzersizler yapması, sigara ve alkol alışkanlıklarından uzak durması gerekir
  • Çiftler tüp bebek tedavisi ve kısırlıkla ilgili her türlü konuda çevresinden duyduklarına rağbet etmemeli, bu konuları doktorundan öğrenmelidir. Akıllarına takılan her şeyi doktoruyla açıkça konuşmaları gerekir. Endişe ve kuruntular olmazsa, çiftler tüm tedavi süresince stresi kendilerinden uzak tutabilirler.
  • Stresi yenmek için, özellikle son yıllarda tercih edilen akupunktur oldukça faydalı görülmektedir. Bu yöntemle stresi üzerinden atan çiftlerde gebelik elde edilme oranı daha yüksek olmaktadır. Bu nedenle çiftler tüp bebek tedavisine başlamadan akupunktur ile hazırlık dönemi geçirmelidir. Bknz: http://www.serdarkoc.net/stres-tup-bebek-basarisini-etkiler-mi
  • Tüp bebek tedavisine başlayacak çiftlerin ailelerinden destek alması çok önemlidir.
  • Tüp bebek tedavisiyle istedikleri çocuğa sahip olmayı isteyen çiftler buna maddi ve manevi olarak hazırlıklı olmalıdır.

Tüp bebek tedavisiyle gebe kalıp arzu ettikleri çocuğa sahip olmayı isteyen çiftler, bu tedavide maddi ve manevi zorluklar çekmelerine rağmen, çocuk sahibi olamayan çiftler arasında tüp bebek en başarılı yöntem olarak kabul edilir. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, tüp bebek tedavisinin sonunda istenen gebeliğin elde edilmesi halinde yaşananlar bir anda unutulur. Çiftler bu tedaviyi hem stres kaynağı olarak görmekte, hem de çocuk sahibi olabilmeleri için umut ışığı olarak kabul etmektedir. Zorlu bir süreç olmasına rağmen, çiftler hiç çekinmeden bu tedaviye başlamayı göze alır. Bu nedenle tüp bebek tedavisinin başarıyla sonuçlanması için her şey yapılmalıdır. Tedaviden önce her türlü araştırma yapılmalı ve kadının gebe kalma olasılığını arttırabilecek tüm önlemlerin alınmasına çalışılmalıdır. Eşler psikolojik olarak rahatlatılmalı, kendilerine bu konuda her türlü destek verilmelidir. Tüm bunlar tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıracak faktörlerdir.

Tüp bebek tedavisinde yumurtaları kalitesiz olan kadınların gebe kalma olasılıkları nedir?

Diğer etkenler gibi kadınların yumurtalıklarında olan yumurta hücrelerinin kalitesi tüp bebek tedavisinde gebeliğin elde edilmesi açısından çok önemlidir. Bu yüzden tüp bebek tedavisine başlamadan önce kadının yumurta hücrelerinin kalitesi değerlendirmeye alınır. Kaliteli yumurta hücresi döllenme yeteneğini etkileyecek bir unsurdur. Buna rağmen bu belirlemenin tam olarak yapılmasını sağlayacak güvenilir bir yöntem bulunmamaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar sırasında embriyonun kadının rahmine tutunma olasılığı ile kadının yaşının ve vücudundaki hormon seviyesinin etkileşim içinde olduğu tespit edilmiştir. Kadınlarda yumurta kalitesinin her ay için farklılık göstermesi de mümkündür. Bu yaşamın olumsuz etkilerinin yumurtalıkları etkilemesi, genetik etkenler, kullanılan bazı ilaçlar, cerrahi operasyonlar gibi etkenlerden kaynaklanabilir. Kadının tüp bebek tedavisinde gebe kalma olasılığını arttırabilmek için, vücudunun alkol ve sigara gibi toksik etkilerden uzak tutulması, doktorun önermediği ilaçları kullanmasının önüne geçilmesi, beslenmesine önem vermesi, aşırı kiloların verilmesi gibi önlemler alınmalıdır

Tüp bebek tedavisinde kadında yumurta sayısının azalması başarıyı etkiler mi?

Kadındaki yumurta sayısı ve yumurta hücrelerinin kalitesi direkt olarak gebe kalmayı etkileyecek bir unsurdur. Yumurtalıklardaki yumurta rezervinin azalmasına etki eden en önemli unsur kadının yaşıyla alakalıdır. Çünkü kadınlarda 35 yaşla birlikte yumurta sayısı iyice azalır, 40 yaşla birlikte bu azalma gebeliği elde etmeye yeterli olmayacak düzeylere gelebilir. Zaten yumurta hücresi azalmış bir kadın doğal yollarla bile gebeliği elde etmekte zorlanır. Bu şekilde gebeliğin elde edilmesi halinde bile, yumurta kalitesi düşük olduğundan gebeliği sırasında yüksek seviyede düşük riskiyle karşı karşıya kalır.

Tüp bebek tedavisinde tüp bebek merkezi başarıyı etkiler mi?

Tüp bebek tedavisiyle gebeliğin elde edilebilmesi için, embriyoda sağlıklı bir gelişim olmalı, embriyonun yerleşebileceği şekilde uygun rahim iç tabakası bulunmalıdır. Tüm bu etkenlerin uygun şekilde bir araya getirilebilmesi için, personeliyle, donanımıyla yeterli olabilecek bir tüp bebek merkezinin seçilmesi gerekir. Tercih edilen tüp bebek merkezinin hastayla işbirliği içinde olması, tüm tedavi aşamalarında personelin yeteri kadar bilgi sahibi olması başarıyı etkileyecektir. Tedavinin her aşamasında hasta adım adım takip edilmeli, gebeliğe engel teşkil edecek her türlü unsur düzeltilmelidir. Bu tedaviyi olmak isteyen çiftler tüm inancını korumalı ve sonuçta arzu ettikleri çocuğa kavuşacaklarını düşünmelidir. Elbette tüm koşullar sağlanmaya çalışılırken, kendileri de buna destek olmalıdır.

Başarısız olan tüp bebek tedavisinin sebepleri nedir?

Tüp bebek tedavisinde başarısızlık elde edilmesinde en önemli faktör embriyo yapısında yer alan genetik bir bozukluk gösterilebilir. Kullanılan laboratuvar koşullarının uygunsuz olması, embriyonun dış kabuğundaki kalınlık bu tür başarısızlık sebebi kabul edilebilir. Kadının kendi rahmiyle ilgili olan bazı olumsuzluklar da başarısızlık nedenleri arasında olabilir. Rahimde olan yapışıklıklar, rahimdeki polip, miyom gibi oluşumlar, kürtaj gibi sebepler embriyonun rahme yerleşmesine engel olarak gebe kalmayı engelleyebilir. Bu yüzden tüp bebek tedavisine başlamadan önce başarısızlığa sebep olabilecek her türlü etken değerlendirmeye alınmalıdır. Kadının rahim yapısı tetkik edilmeli, genetik araştırmalar yapılmalıdır. Tüp bebekte başarı elde edilmesi için her türlü etken göz önüne alınmalıdır.

Tüp bebek tedavisinde başarı elde edilmesinde en önemli faktör nedir?

Tüp bebek tedavisinin uygulandığı çiftlerde laboratuvar koşullarında döllendirilmiş yumurta ve sperm hücresinden elde edilmiş olan embriyoların kadının rahmine transfer edilmesi ile gebelik elde edilmeye çalışılır. Bu çalışmalar sırasında gebeliği elde edilmesi yani başarılı olmak için her zaman kaliteli olan bir embriyonun elde edilmesi ve bu şekilde kadının rahmine transfer edilmesi başarılı olmayı sağlamayabilir. Ancak bu çalışmalar gebeliğin elde edilmesi için çok önemli aşamalardan birisidir. Kadının rahmine transfer edilen embriyonun rahimde tutunmasının sağlanması da gerekir. Embriyonun rahimde tutunmasını engelleyecek her türlü etken tüp bebek tedavisinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir. Bu yüzden elde edilen embriyonun ve kadının rahminin içi mutlaka kontrol edilmelidir. Burada olan sorunlar tespit edilir ve giderilirse tedavide başarısızlıklar önlenebilir. Embriyodan kaynaklı olan sorunların belirlenmesinde ERA testi yapılması, bu tür sorunların önlenmesi için faydalı olabilir. Kadının rahmi de tedaviden önce mutlaka değerlendirilmelidir.

Kaynak: http://www.serdarkoc.net

Konuk Yazar

Yorum Ekle

Yorum yapmak için tıklayınız