Çocuk Psikolojisi Pedagog

Şu gece bezini taksak da mı uyusak, takmasak da mı uyusak? (2)

Çocukluk çağındaki hiçbir sorunu kendi başına çözülmesi için beklemeye terk etmemeliyiz.

Önceki yazımızda büyük çocuğun altını ıslatmasının neden çözülmesi gereken önemli bir sorun olduğunu anlattık. Bu yazıda uzman pedagoğumuz Belgin Temur Yağlıtaş, büyük çocuğun “psikolojisini bozmamak” adına bez kullanmak hakkındaki düşüncelerini paylaşıyor.

Altını ıslatan çocuğun “psikolojisini bozmamak” adına bez takılması oldukça garip bir paradoks. Çünkü zaten, eğer fiziksel bir sorun saptanmamış ise, bu işin sebebi psikolojiktir. Enuresis sağaltımında amaç çocuğa “olumlu ilgi” göstererek bu sorunu çözmesine yardımcı olmaktır. Elbette ki durum hem anne hem de çocuk için tatsız, yorucu, utanç verici ve kızgınlık yaratıcı olabilir. Ama enurezisin psikolojisi incelendiğinde çocuğun anneye kızgınlığı dolayısıyla ceza verme arzusu olduğu da bilinir. Bu nedenle bu kızgınlığın sebebini anlamaya çalışırken bir yandan da çocuğun altını ıslattığı zamanları görmezden gelip, altını ıslatmadığı zamanlara odaklanmak sağaltımın ana hedefidir. Böylece çocuk hem anneden ilgi alır, hem de ilginin alt ıslatmasına değil alt ıslatmamasına olduğunu fark ederek bir süre sonra kendini bunu başarmaya programlar.

Bez takmak, çözümü ertelemek demek

Eğer tedavi için hiç uğraşılmamışsa bu sorunu “çözmek” ya da çocuğu “rahatlatmak” için yeniden bez takılması sadece sorunun ertelenmesini ve hatta yaş ilerledikte zorlaşacağı için kalıcı olma olasılığını arttırmaktadır.

Doktorla konuşmak şart
Alt ıslatma sorunu mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gereken bir sorundur. Sorunu genetik faktörlere bağlayıp, “Bunun babası da 10 yaşına kadar altını ıslatmış” deyip, bunun bir kader olduğunu düşünmek yanlıştır. Tedavisi ertelendiğinde gerçekten de sorunun ortaya çıkma nedeninin yanı sıra bir de böyle bir sorun yaşandığı için oluşan psikolojik sıkıntılar yaşam boyu süren izler bırakabilir.

Alt ıslatmanın ileride yaratacağı sorunlar nelerdir?

Uzun süreli yaşanan utanç duygusunun sorun yaratmayacağını söylemek yanlış olur. Sorunun uzun sürmesi demek, sorunun sebebinin olumsuz etkilerine de daha uzun süreli maruz kalınması demektir. Örneğin kaygı sorunları olan, hiperaktivitesi olan ya da depresyonlu yetişkinlerle yapılan çalışmaların bir kısmında, çocukluk çağında alt ıslatma probleminin varlığına rastlanmış. Ama tek başına bu tip verilerden tek sonuç çıkarmak doğru olmaz. Sorunlar, özellikle de layığıyla çözüme ulaştırılamayan sorunlar, her zaman ileride ortaya çıkabilecek daha ciddi sorunlara öncülük ederler. Bu nedenle çocukluk çağındaki hiçbir sorunu kendi başına çözülmesi için beklemeye terk etmemeliyiz.

Uzm.Ped. Belgin Temur

ALTERNATİF ANNE UZMANI | İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Pedagoji Bölümü Mezunudur (1989). İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlamıştır (2002). Mesleğe özel eğitimci olarak başlamış, zihinsel özürlü ve otistik çocuklarla özel eğitim çalışmaları yapmıştır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve özel öğrenme bozukluğu konularında araştırmalar yaparak bu konuda deneyim kazanmıştır. Çocuklardaki ruhsal-davranışsal sorunlarla ilgili bireysel çalışmalarının yanı sıra anne-baba danışmanlığı ve anne-baba eğitim grupları yapmaktadır. Öğretmenlerle ve anne-babalarla “çocuklarla etkili iletişim” ve “aile içi etkili iletişim” konusunda grup çalışmalarının liderliğini yapmaktadır. 1999 Marmara depremi sonrasında yürütülen büyük ölçekli bir sosyal proje olan “çocukların ruhsal-davranışsal sorunlarını sınıf içinde tanıma ve uygun sınıf içi müdahale teknikleri” projesinde eğitimci olarak görev yapmıştır. Proje kapsamında Ocak-Şubat 2005’de Project Hope işbirliği ile Boston Çocuk Hastanesi’nde (Children’s Hospital Boston’s National Institute of Mental Health -NIMH- Fogarty International Mental Health and Developmental Disabilities) araştırma eğitim ve kapasite geliştirme programına katılmıştır. Bu projenin devamı olarak kurulan PREP’in (Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları Derneği’nin kurucu üyesidir) Özel Mavi Aile Danışma Merkezi'nin kurucusu ve yöneticisidir. Klinik çalışmalarının yanı sıra alanda çalışan meslektaşlara çocukluk çağı ruhsal-davranışsal problemlerinin tanı ve sağaltımına yönelik süpervizörlük yapmakta, stajyer öğrencilerin uygulamalı eğitim programlarını hazırlamakta ve yürütmektedir. Değişik basın yayın organlarında çocuk ve ailelerin sorunlarına yönelik yazılar yazmakta ve programlar hazırlamaktadır.

Yorum Ekle

Yorum yapmak için tıklayınız